Odcisk

Uwagi wg Sekcja 5 ustawy o telemediach (TMG) i międzystanowa umowa o nadawaniu (RStV) sekcja 55 ust. 2

Martin Kasperzyk
Hardtwaldallee 20
61381 Friedrichsdorf
Niemcy

Kontakt
Telefon: 06103 9031-50
Faks: 06103 9031-80

E-mail: info@kasperzyk.de
Internet: www.kasperzyk.de

Właściwa izba:
Hesja Izba Doradców Podatkowych
Gutleutstrasse
60329 Frankfurt

Numer podatku: 028834 00979

Tytuł zawodowy: doradca podatkowy (przyznany w Republice Federalnej Niemiec)

Przepisy zawodowe: – ustawa o doradztwie podatkowym (StBerG)
– Rozporządzenie wykonawcze do ustawy o doradztwie podatkowym (DVStB)
– Kodeks postępowania doradców podatkowych (BOStB)
– Rozporządzenie w sprawie opłat doradcy podatkowego (StBGebV)

Z regulaminem można zapoznać się w Federalnej Izbie Doradców Podatkowych (w sekcji pliki do pobrania / prawo zawodowe).

Publiczny katalog procedur zgodnie z §4e federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG)

Informacje o organie odpowiedzialnym (§ 4e zdanie 1 nr 1-3 BDSG)

1. Nazwa odpowiedzialnego organu
Urząd Skarbowy Martin Kasperzyk

2. Kierownik biura odpowiedzialnego i przetwarzanie danych
Dipl.-Kfm., StB Martin Kasperzyk

3. Inspektor ochrony danych
Dypl. – Kff., StB Sabina Kasperzyk

4. Adres
Rheinstrasse 37–39
63225 Langen
Telefon: 06103-9031-50 Faks: 06103-9031-80
E-mail: info@kasperzyk.de
Internet: www.kasperzyk.de

Informacje o zautomatyzowanych procedurach przetwarzania (§ 4e zdanie 1 nr 4-8 BDSG)

1. Cel zbierania, przetwarzania lub wykorzystywania danych
Prowadzenie firmy doradztwa podatkowego w zakresie gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania i przekazywania danych osobowych w celu doradztwa podatkowego i wypełniania związanych z tym obowiązków, reprezentacji w postępowaniach administracyjnych i sądowych. Zarządzanie personelem: gromadzenie, przetwarzanie, wykorzystywanie i przesyłanie danych do własnych celów oraz w celu wypełnienia ustawowych zobowiązań w zakresie zabezpieczenia społecznego.

2. Opis grup osób dotkniętych i pokrewnych Daty lub kategorie danych
Osoby, których dane dotyczą, wynikają z zamierzonego celu (nr 1).
Klienci Wszelkiego rodzaju dane podatkowe, adresy, ogólne dane komunikacyjne, dane kontaktowe, dane dotyczące umowy i płatności, dane bankowe, informacje dotyczące wsparcia, adresy osobiste, ogólne dane komunikacyjne, dane dotyczące umowy i fakturowania, dane bankowe dostawców, adresy partnerów umowy, ogólne dane komunikacyjne, dane kontaktowe, dane dotyczące umowy i płatności, dane bankowe , Informacje dotyczące opieki dla potencjalnych adresów klientów, ogólne dane komunikacyjne, dane kontaktowe, informacje dotyczące opieki

3. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym można udostępniać dane
Organy sektora publicznego, jeśli wymagają tego przepisy priorytetowe.
Stanowiska wewnętrzne, o ile dane te są wymagane do prawidłowego wykonywania zadań. Wszyscy pracownicy są zobowiązani raz w roku do zachowania tajemnicy i ochrony danych zgodnie z § 5 BDSG oraz do zachowania tajemnicy zawodowej. Podmioty zewnętrzne, które są zaangażowane w uporządkowane transakcje biznesowe i prawidłowe wypełnianie celów wymienionych w punkcie 4.

4. Standardowe terminy usuwania danych
Po upływie ustawowych lub umownych okresów przechowywania dane, które nie są już potrzebne, zostaną usunięte. Jeśli nie dotyczy to danych, zostaną one usunięte, jeśli wyżej wymienione cele przestaną obowiązywać.

5. Przekazywanie danych do krajów trzecich
Obecnie nie planuje się przekazywania danych do krajów trzecich. Jeśli transmisja danych będzie konieczna w wyjątkowych przypadkach, będzie się to odbywać wyłącznie zgodnie z wymogami prawnymi dotyczącymi dopuszczalności zgodnie z. §§ 4b i 4c BDSG.

Rozstrzyganie sporów
Komisja Europejska zapewnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Możesz znaleźć nasz adres e-mail w stopce powyżej.
Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do uczestniczenia w postępowaniu rozstrzygającym spory przed komisją arbitrażową konsumentów.

Zdjęcia:
Shutterstock
Własne nagrania

Odpowiedzialność za treść
Jako dostawca usług jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa zgodnie z sekcją 7 (1) TMG. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG jako usługodawca nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do poszukiwania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność.

Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu, gdy dowiemy się o konkretnym naruszeniu prawa. Gdy tylko dowiemy się o takich naruszeniach, natychmiast usuniemy te treści.

odpowiedzialność za linki
Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Z tego powodu nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za te treści zewnętrzne. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiedzialny jest zawsze dostawca lub operator stron. Połączone strony zostały sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń prawa w momencie umieszczania linków. W momencie tworzenia odsyłacza nie stwierdzono żadnych nielegalnych treści.

Stała kontrola treści stron, do których prowadzą linki, nie jest uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia. Gdy tylko dowiemy się o naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy takie linki.

Prawa autorskie
Treści i dzieła na tych stronach utworzone przez operatora witryny podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, edycja, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystanie poza granicami prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody odpowiedniego autora lub twórcy. Pliki do pobrania i kopie tej strony są dozwolone tylko do prywatnego, niekomercyjnego użytku.

O ile treść na tej stronie nie została stworzona przez operatora, przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich są jako takie oznaczone. Jeśli mimo wszystko dowiesz się o naruszeniu praw autorskich, poinformuj nas o tym. Gdy tylko dowiemy się o naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy takie treści.

Copyright 2020 by Steuerbüro Martin Kasperzyk. Alle Rechte vorbehalten.